...เปลี่ยนแปลงวันอบรม จาก 3 พ.ย. 2554 และ 17-18 พ.ย. 2554 รายละเอียด..ด้านล่าง......

การอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสรีผไท สสจ.สุรินทร์  เวลา 09.00 น. นพ.พีรศักดิ์ ผลพฤกษา นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก  รพ. สสอ. และ รพ.สต.  จำนวน 23 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรร่วมกับทีมวิทยากรจาก สสจ.สุรินทร์ ในการอบรมในครั้งนี้

ภาพการอบรม 20/06/2554
ภาพการอบรม 21/06/2554